Privacyverklaring 

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AGV, die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen.  Indien wij gegevens van u verstrekken aan derde(n) vragen wij altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • Gegevens die noodzakelijk zijn t.b.v. het opstellen van offertes en facturen. Denk hierbij aan uw NAW gegevens en in sommige gevallen ook uw bankrekeningnummer.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder verstrekking van deze gegevens geen offerte voor u maken. Echter u beslist zelf óf en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende maximaal vijf jaren bewaard in verband met de eisen die de belastingdienst stelt aan ondernemers.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in een cloudomgeving, deze is beveiligd met een wachtwoord.

Indien u gebruik maakt van onze website voor aanmelding of het stellen van vragen, wordt gebruik gemaakt van de door u zelf opgegeven persoonlijke informatie. De website is beveiligd (SSL verbinding) en maakt geen gebruik van cookies.

De plaats waar wij uw gegevens bewaren is digitaal in het programma Fysiomanager en voldoet aan beveiligde SSL verbinding en beveiliging tegen oneigenlijk gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij onze medewerkers bekend is. Zij dragen tevens zorg voor back-ups. Hierdoor borgen wij uw gegevens en zijn deze ten alle tijden weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen ons bedrijf.

Mevrouw S. Vermeulen is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Mevrouw Vermeulen is tevens de eerste persoon, die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

 

Uw rechten

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u dat wenst dat wij de gegevens, die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven.

U kunt zich, in geval van vragen of problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf. De contactgegevens zijn als volgt:
S. Vermeulen, per mail aan te schrijven op adres: info@tuincentrumdepas.nl of telefonisch op het nummer 0481- 421648.
Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.